​​M’RZA  staat voor:

  • Theater maken binnen een artistieke vrijruimte voor maatschappelijk relevante creaties, geïnspireerd door verleden, heden en toekomst. Gefascineerd, hongerig en nederig, hier en nu.
  • Het doorbreken van de grenzen van podium en zaal. Theater spelen op locaties die bij de voorstellingen passen en vice versa. Ruimte scheppen voor zowel sociale als artistieke crossovers.
  • Nieuwe media en digitale tools inzetten om het universum van de voorstelling te kunnen uitbreiden tot binnen de ruime ervaringswereld van de toeschouwer.
  • Artistiek, zinvol en ondernemend handelen. De juiste match vinden tussen kunstzin en productie in een filosofie van samen theater maken vanuit groot dromen en reëel denken.

​​​​De bende van M'RZA heet u welkom ! Op deze pagina's komt u te weten wie we zijn , en welke plannen we smeden.

De bende van M'RZA wil toeschouwers dieper in het universum van theatervoorstellingen onderdompelen en meer totaalbeleving bieden aan toeschouwers, deelnemers en spelers.